11 czerwca 2015 roku „Dniem Zygmunta Rolata”

Z wielką radością przyjęliśmy informację o prestiżowym uhonorowaniu Zygmunta Rolata, które otrzymał z rąk burmistrza Nowego Jorku – Billa De Blasio. Proklamowanie dnia 11 czerwca 2015 roku „Dniem Zygmunta Rolata” to w pełni zasłużone uznanie jego wielkiej roli w przywracaniu oraz utrwaleniu pamięci o społeczno-kulturowym wkładzie polskich Żydów w rozwój Polski i świata. Szczególnie cieszy docenienie przez burmistrza Nowego Jorku zaangażowania Pana Rolata w powstanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

W imieniu Stowarzyszenia ŻIH składamy Panu Rolatowi najserdeczniejsze gratulacje.