Spotkanie organizacji żydowskich z przedstawicielami Stowarzyszenia ŻIH i dyrekcją Muzeum POLIN – nowy etap współpracy

Celem spotkania było przybliżenie zaproszonym organizacjom działalności programowej Muzeum, wypracowanie trwałej współpracy oraz wzajemnej komunikacji. Prowadzącym spotkanie był Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia ŻIH, Piotr Wiślicki.

 Zebrani goście dyskutowali między innymi na temat dotychczasowej i przyszłej współpracy pomiędzy Muzeum a organizacjami, zwiększenia zaangażowania poszczególnych organizacji w wydarzeniach Muzeum i ustaleniu wspólnych priorytetów działania.

 Ustalono, iż najważniejszą inicjatywą do podjęcia w najbliższym czasie będzie powołanie w Muzeum doradczego kolegium społecznego, któremu przewodzić będzie Stowarzyszenie i które w dużej mierze składać się będzie z przedstawicieli środowisk żydowskich. Drugim ważnym projektem będzie wyłonienie zespołu roboczego, który ustali zasady komunikacji pomiędzy organizacjami i Muzeum, promocji bieżących wydarzeń i współpracy przy ich realizacji. Osobą, która ze strony Muzeum odpowiadać będzie za tę współpracę jest wicedyrektor  Zygmunt Stępiński.

 Lista organizacji reprezentowanych na spotkaniu:

 • American Jewish Joint Distribution Committee, oddział w Polsce,
 • Beit Kraków,
 • Beit Polska,
 • Beit Warszawa,
 • Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom,
 • Centrum Taubego,
 • Festiwal Nowa Muzyka Żydowska,
 • Forum Dialogu Między Narodami,
 • Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra,
 • Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego,
 • Fundacja Rodziny Nissenbaumów,
 • Fundacja Ronalda S. Laudera,
 • Fundacja Shalom,
 • Fundacja Żyd Niemalowany,
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie,
 • Jewish Community Centre (JCC Kraków),
 • Makabi Warszawa,
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
 • Rabin Michael Schudrich – naczelny Rabin Polski, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP
 • Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu,
 • Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej,
 • Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polce,
 • Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich,
 • Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Polsce,
 • Zespół Szkół Lauder-Morasha,
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP,
 • Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.