Dr Jan Kulczyk pośmiertnie uhonorowany Nagrodą im. Ireny Sendlerowej

Ustanowiona przez Fundację Taube Philanthropies Nagroda im. Ireny Sendlerowej przyznawana jest każdego roku Polakom, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do zachowania dziedzictwa żydowskiego w Polsce. W tym roku został nią pośmiertnie uhonorowany Jan Kulczyk. Stowarzyszenie ŻIH było partnerem uroczystości.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej za rok 2015 została wręczona dzieciom Jana Kulczyka, Dominice Kulczyk i Sebastianowi Kulczykowi. Przedstawiciele fundacji Taube Philantropies  uhonorowali w ten sposób zaangażowanie ich ojca w upamiętnianie oraz upowszechnianie historii i kultury Żydów w Polsce.

 

Jan Kulczyk odszedł niespodziewanie 29 lipca br. w wieku 65 lat. Był nie tylko największym polskim przedsiębiorcą prowadzącym działalność na globalną skalę, ale również niezwykle hojnym filantropem i mecenasem wielu przedsięwzięć kulturalnych. Wsparcie finansowe, którego udzielił Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN umożliwiło zakończenie jego budowy, przygotowanie wystawy oraz jej uroczyste otwarcie w październiku 2014 roku.

„Dr Jan Kulczyk ucieleśniał głęboką świadomość wielu Polaków, w myśl której historia żydowska jest integralną częścią ich historii narodowej,” wspomina Tad Taube, prezes Taube Philanthropies, która wręczyła odznaczenie. „Jako lider w biznesie i filantropii Jan nie miał sobie równych. Jako przedstawiciel trzeciego pokolenia Polaków, mających niesamowitą zdolność do prowadzenia interesów i wielką pasję dla swojego kraju, Jan Kulczyk realizował na całym świecie przedsięwzięcia, które wspierały rozwój podstawowej infrastruktury i zasobów energetycznych napędzających polską gospodarkę. Najważniejsze jest jednak to, że Jan świetnie rozumiał na czym polega duch dobroczynności, dlatego dołączył do międzynarodowych wysiłków na rzecz wsparcia Muzeum”. Piotr Wiślicki, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia ŻIH wspominał współpracę z Janem Kulczykiem przy realizacji Muzeum POLIN: „To był człowiek wielkiego formatu, wielki wizjoner – błyskawicznie zrozumiał rangę i znaczenie projektu POLIN, i postanowił przyłączyć się do tego dzieła”.

 

Aleksander Kwaśniewski dodaje: „Jan Kulczyk był człowiekiem, który przekraczał granice, miał wizję i potrafił ją realizować. Mogę o tym powiedzieć głośno – przekonałem go do tego, aby włączył się do wielkiego projektu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Kiedy w dniu otwarcia wspólnie zwiedzaliśmy wystawę, nie krył satysfakcji z tego, że jego wkład pomógł stworzyć instytucję, która będzie mieć wpływ nie tylko na Polskę, ale także na cały świat”.

Jan Kulczyk był właścicielem i przewodniczącym rady nadzorczej Grupy Kulczyk Investments realizującej projekty inwestycyjnej na całym świcie i posiadającej biura w Warszawie, Londynie, Luksemburgu, Dubaju oraz Kijowie. Od początku 2014 r. prezesem zarządu rodzinnej firmy jest jego syn Sebastian, a córka Dominika zasiada w radzie nadzorczej, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącej. Dominika Kulczyk zarządza również Kulczyk Foundation, poprzez którą realizuje działania charytatywne oraz społeczne w Polsce i w rejonach świata dotkniętych szczególnym ubóstwem.

Jan Kulczyk był mocno zaangażowany w wiele inicjatyw społecznych. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady międzynarodowej organizacji ekologicznej Green Cross, a spółki Grupy Kulczyk Investments od 2012 roku są sponsorem strategicznym polskiej reprezentacji olimpijskiej. W 2012 roku Jan Kulczyk został uhonorowany tytułem Mecenasa Kultury przyznanym mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czerwcu bieżącego roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.

Mówiąc o swoim wkładzie na rzecz Muzeum POLIN, Jan Kulczyk użył niezwykle proroczych słów: „Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest dla mnie jak kompas moralny. Uczy nas, że do prawdy nie dojdzie się na skróty, bez tolerancji, szacunku i przebaczenia. Przypomina, że trzeba zostawić ślad po tym, co dla nas ważne i wartościowe”.

Prowadzącym Galę był Waldemar Dąbrowski, Dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Teatr Wielki odpowiadał także za oprawę muzyczną towarzyszącą wydarzeniu.

 

Aby dodatkowo uczcić dziedzictwo Jana Kulczyka, doroczny koncert w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie w 2016 r. w Synagodze Tempel będzie dedykowany Jego pamięci. Będzie to pierwszy w 26-letniej historii Festiwalu koncert zorganizowany ku czci konkretnej osoby.

O Nagrodzie im. Ireny Sendlerowej

Nagroda im. Ireny Sendlerowej została ustanowiona w 2008 roku przez Fundację Taubego w celu upamiętnienia odważnej działaczki społecznej, uhonorowanej przez Instytut Yad Vashem tytułem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Nagroda przyznawana jest każdego roku 12 maja, dokładnie w rocznicę śmierci Ireny Sendlerowej. Otrzymują ją obywatele Polski, którzy wnoszą wybitny wkład w ochronę i odbudowę dziedzictwa żydowskiego w kraju.

Nominacje do Nagrody rozpatruje komitet, w skład którego wchodzą członkowie rady doradczej Fundacji Taubego oraz liderzy społeczności żydowskiej w Polsce. Do grona dotychczasowych laureatów należą Janusz Makuch, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Jan Jagielski, archiwista Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, Ś.P. Magda Grodzka-Gużkowska, która ryzykowała życiem, pomagając Irenie Sendlerowej w ratowaniu żydowskich dzieci z getta, prof. dr Maria Janion oraz dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, cenione badaczki, Bogdan Zdrojewski, były minister kultury i dziedzictwa narodowego, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy, Tomasz Pietrasiewicz, założyciel i dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, oraz Małgorzata Niezabitowska, pisarka, dziennikarka i członkini Rady Muzeum.

Zdjęcia: Magdalena Starowieyska, Muzeum POLIN