Pocztówki z getta - przekazanie daru

Doceniając rolę i znaczenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w gromadzeniu i opracowywaniu świadectw o losie polskich Żydów podczas II wojny światowej, Profesor Anita Prażowska podjęła decyzję o przekazaniu tym podmiotom kolekcji 39 kart pocztowych, wysłanych z warszawskiego getta do Lizbony, Londynu i Paryża. Profesor Anita Prażmowska, wybitna historyczka, wykładowczyni London School of Economics, zaopiekowała się kolekcją kart po śmierci Tamary Deutscher, adresatki większości z nich.

Zgodnie z wolą darczyńcy właścicielem kolekcji stało się Stowarzyszenie, natomiast ŻIH został jej depozytariuszem.

Przekazanie kolekcji nastąpiło w dniu dzisiejszym w siedzibie Stowarzyszenia i ŻIH-u w obecności przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia ŻIH - Piotra Wiślickiego i Mariana Turskiego oraz Dyrektora ŻIH Profesora Pawła Śpiewaka.