Oświadczenie w sprawie antysemickiego wystąpienia we Wrocławiu 18.11.2015 r.

Stowarzyszenie w pełni identyfikuje się i solidaryzuje z opublikowanym poniżej oświadczeniem dyrekcji i pracowników Muzeum Polin. Apelujemy jednocześnie o przyłączanie się kolejnych organizacji, tak aby nasz wspólny głos dał zdecydowany opór tego typu postawom.

Dyrekcja i pracownicy Muzeum Polin stanowczo potępiają wystąpienie zorganizowane 18.11.2015 r. we Wrocławiu przez stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolska. W jego trakcie spalono kukłę przedstawiającą ortodoksyjnego Żyda.

Symboliczne palenie figury Żyda zasługuje na sprzeciw i potępienie. Zasługuje na potępienie zwłaszcza w naszym kraju, w którym pod niemiecką okupacją, w trakcie nazistowskiego „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” wymordowano blisko trzy miliony polskich Żydów i setki tysięcy Żydów zwiezionych z innych krajów.

Zasługuje na sprzeciw zwłaszcza we Wrocławiu: tutaj, 77 lat temu, podczas tzw. Nocy Kryształowej 9 listopada 1938 r. w niemieckim wówczas Breslau, nazistowscy bojówkarze spalili Nową Synagogę i zdemolowali niemal wszystkie żydowskie sklepy.

Oczekujemy, że organy odpowiedzialne za przestrzeganie prawa podejmą niezwłocznie kroki w celu ujawnienia i ukarania sprawców aktu, który w naszym przekonaniu jawnie nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Oczekujemy także podjęcia skutecznych działań  zapobiegających podobnym zajściom w przyszłości.

Ten bulwersujący incydent dobitnie pokazuje potrzebę zwiększonej aktywności w zakresie edukacji, przeciwdziałania antysemityzmowi, kształtowania postaw szacunku dla osób innego wyznania i narodowości.