Upamiętnienie ofiar Zagłady w Radomsku

Uczestnicy wydarzenia udali się pod pomnik przy ul. Joselewicza. Tu uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr7 odczytali nazwiska wszystkich żydowskich rodzin, wywiezionych z Radomska i zamordowanych w obozie zagłady w Treblince. Przemówienia wygłosił m. in. Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz Rachel Kesselman, której przodkowie przed wojną mieszkali w Radomsku. Przy pomniku została odmówiona modlitwa El Male Rachamim.

Zebrani przeszli następnie na dworzec kolejowy. Każdy uczestnik niósł Gwiazdę Dawida, świecę i kamyk z wypisanym żydowskim imieniem. Na dworcu zebrani pozostawili zapalone świece i kamyki.