Szkolenie w ramach projektu „Przywróćmy Pamięć"

Szkolenie odbyło się 19 grudnia 2015 r. w Mławie. Wzięła w nim udział mała grupa młodzieży z Towarzystwa Miłośników im. Tekli Badarzewskiej. Uczniowie chcą przywrócić pamięć o niszczejącej synagodze w Radzanowie znajdującej się w centrum miasta. Piękny budynek niestety niszczeje, dlatego grupa projektowa postanowiła zainteresować jak największą grupę ludzi zastaną sytuacją. Na początku przeprowadzono ćwiczenia integracyjne, które pomogły poznać grupę. Uczniowie wypisali swoje oczekiwania dotyczące szkolenia, poznali zasady pracy metodą projektową, dowiedzieli się, czym jest synagoga i jakie pełni funkcje. Wiele emocji wzbudziło ćwiczenie, które polegało na zbudowaniu jak największej wieży z kartek papieru, bez użycia kleju ani nożyczek. Ćwiczenie to pomogło im zrozumieć, jak ważni są wszyscy członkowie grupy projektowej, ponieważ każdy ma jakieś mocne strony, które można wykorzystać w projekcie. Pojawiło się dużo elementów dyskusji, młodzież zastanawiała się: po co nam pamięć, jakie zdarzenia ludzie pamiętają, o czym powinniśmy pamiętać, prosząc kogoś o podzielenie się swoimi wspomnieniami. Uczestnicy szkolenia stworzyli harmonogram swego projektu a także wypracowali metody jego promocji. Grupa była bardzo zaangażowana, a pierwsze owoce ich pracy po warsztatach są już widoczne. Powstał fanpage na facebooku : Synagoga w Radzanowie n/Wkrą, na którym zamieszczane są aktualne informacje i mnóstwo zdjęć. Życzymy powodzenia w realizacji projektu.

 Projekt „Przywróćmy Pamięć” realizowany jest przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego przy wsparciu finansowym Stowarzyszenie ŻIH.