VIII obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

 

Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, przez swoją działalność stara się pokazać w jaki sposób społeczność żydowska na przestrzeni wieków wrosła w dzieje i kulturę polską. Od ośmiu lat jest także organizatorem Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, którego obchody wrosły już w wielokulturową symbolikę miasta Rzeszowa, a także całego Podkarpacia. Stały się wizytówką tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową i wyznaniową.

Tegoroczne VIII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, odbędą się w dniach 25-29 stycznia 2016 r. W organizację ich włączyło się 15 miast i miejscowości z terenu Podkarpacia, a w nich władze samorządowe, uczelnie wyższe i szkoły średnie, instytucje kościelne, kulturalne i edukacyjne, a także organizacje pozarządowe. Centralne obchody w Rzeszowie odbędą się dnia 27 stycznia 2016 r. 

Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, wspólnie z Prezydentem Miasta Rzeszowa, Prezydentem Miasta Krosna, Prezydentem Miasta Przemyśla, Kurią Diecezjalną w Rzeszowie, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Podkarpackim Kuratorium Oświaty oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, jak również z instytucjami, które podjęły się jego organizacji na terenie poszczególnych miast i miejscowości województwa, takich jak: Krosno, Dukla, Rymanów, Jarosław, Przeworsk, Markowa, Przemyśl, Bircza, Rzeszów, Lubaczów, Kolbuszowa, Sędziszów Małopolski, Dubiecko, Łańcut, Dynów.

Podczas centralnych uroczystości rzeszowskich uczcimy pamięć Żydów na cmentarzu żydowskim, a na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się wykład pt: „Centrum Badań nad Zagładą Żydów: prace badawcze i edytorskie” oraz przedstawione zostaną relacje ocalonych z Holokaustu i ich rodzin.

Uwieńczeniem obchodów będzie – mające już swoją tradycję - nabożeństwo w rzeszowskim Kościele Farnym, poświęcone zamordowanym Żydom z Podkarpacia, podczas którego zostaną odczytane listy z nazwiskami Żydów, którzy zginęli podczas eksterminacji oraz Polaków ukrywających ich – którzy zginęli wraz z nimi – nazwanych Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata.

W uroczystości wezmą udział goście reprezentujący różne organizacje i instytucje zarówno w Polsce jak i za granicą. Przyjadą reprezentanci środowisk żydowskich z różnych krajów świata. Zaszczycą nas swoją obecnością przedstawiciele środowisk naukowych i instytucji samorządowych. Przyjadą ludzie, którzy przeżyli koszmar Holocaustu oraz ich potomkowie.

Uroczystość będzie ważnym wydarzenie dla Podkarpacia i połączy wszystkich jego mieszkańców w duchu tolerancji oraz otwartości na różne wyznania i kultury.

Pragniemy serdecznie zaprosić  do uczestnictwa w VIII Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu.

Zaproszenie wraz z programem