Centralna Biblioteka Judaistyczna wspierana przez SŻIH

Od 2012 roku Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, jest partnerem Żydowskiego Instytutu Historycznego w projekcie Centralna Biblioteka Judaistyczna. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia CBJ jest wzbogacany o nowe funkcjonalności, zasoby a także o treść merytoryczną.

Centralna Biblioteka Judaistyczna to portal internetowy zawierający materiały ikonograficzne i tekstowe z zasobów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych ŻIH-u.

W CBJ znajduje się ponad 34 tysięcy obiektów, a liczba ta systematycznie rośnie. Docelowo to cyfrowe repozytorium zawierać ma wszystkie zbiory, znajdujące się̨ w zasobach ŻIH. Całość zasobów Instytutu liczy około 80 tysięcy ksiąg (w tym starodruków i rękopisów w wielu językach), 2500 tytułów prasy żydowskiej. Liczba dokumentów archiwalnych szacowana jest na ok. 7 milionów stron, przy czym w większości są to obiekty unikalne w skali świata.

Skany wykonywane dla CBJ wyróżniają się wysoką jakością, co ma szczególne znaczenie przy trudnych do odczytania bądź częściowo zniszczonych archiwaliach.

W pierwszej kolejności skanowane są najcenniejsze dokumenty i zespoły archiwalne. Wiele z nich to unikatowe źródła historyczne dotyczące życia i kultury Żydów. Na szczególną uwagę zasługuje Archiwum Ringelbluma, dokumentujące codzienność warszawskiego getta.

Informacje jakie zawiera CBJ, są nieocenioną pomocą w poszukiwaniach genealogicznych – gwarantuje to ogromna ilość dokumentów urzędowych (np. archiwów gmin żydowskich).

Część zbiorów, z uwagi na różnorodność języków m.in. hebrajski i jidysz, jest skierowana do specjalistów i badaczy, którzy poszukując konkretnych informacji potrafią odczytać znaczenie i wartość tych zbiorów.

W CBJ to jednak nie tylko zbiory biblioteczne, na szczególną uwagę zasługuje zbiór „wycinków prasowych”, stworzonych i opracowanych przez naukowców ŻIH. Wśród wycinków można znaleźć zbiory ciekawych anegdot, historii  i biografii z międzywojennej prasy jidyszowej, które pozwalają na nowo odkryć historię i kulturę przedwojennych Żydów.

Projekt Centralna Biblioteka Judaistyczna został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.