Kolekcja judaików Stowarzyszenia ŻIH dostępna na stronie Centralnej Bazy Judaików

W ramach projektu Centralna Baza Judaików prowadzonego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN opracowane i zdigitalizowana zostały kluczowe obiekty z kolekcji Stowarzyszenia ŻIH w Warszawie.

Kolekcję tę tworzą obiekty bardzo różnorodne: synagogalia, dokumenty życia społecznego o wadze historycznej, rodzinne fotografie, rzadko spotykane przedmioty codziennego użytku ocalałe z Zagłady. Wśród niej można odnaleźć też wiele dzieł sztuki, zarówno klasycznej jak i ludowej. Nadrzędnym celem tworzonej od końca lat 90. kolekcji była Wystawa Stała Muzeum POLIN. Obiekty w większości zostały zakupione na aukcjach polskich i zagranicznych.

Założeniem projektu Centralna Baza Judaików  jest zbudowanie profesjonalnej bazy danych, w której skatalogowane zostaną judaika (wraz z ich cyfrowymi wizerunkami) z całego kraju. Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura +, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

Niemal 600 zdigitalizowanych obiektów ze zbiorów Stowarzyszenia ŻIH można obejrzeć online pod adresem  Centralnej Bazy Judaików: http://judaika.polin.pl/dmuseion

 Zapraszamy!