Zapraszamy na obchody Dnia pamięci o kutnowskich Żydach