Nie żyje Profesor Janusz Tazbir - wybitny historyk i członek Rady Muzeum POLIN

Z głębokim smutkiem żegnamy profesora Janusza Tazbira, wybitnego historyka i publicystę, członka Rady Muzeum POLIN.

Profesor Janusz Tazbir był badaczem dziejów wczesnonowożytnej Polski, a zwłaszcza polskiej reformacji,  autorem licznych prac poświęconych tej tematyce.

Przez wiele lat był związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, od 1993 do 2011 zasiadał w prezydium PAN, a w latach 1999–2003 pełnił funkcję wiceprezesa PAN.

Był też wieloletnim redaktorem naukowym rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, przewodniczył też Radzie Naukowej „Polskiego Słownika Biograficznego”.

Za zasługi dla rozwoju nauki polskiej został uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a także Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce składa głębokie współczucia rodzinie zmarłego.