Gala finałowa programu "Przywróćmy Pamięć"

W dniu 15 czerwca 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się finałowa gala VIII edycji programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć”, realizowanego od 2005 r. przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Udział w Gali wzięło 37 spośród 56 szkół i ośrodków kultury  biorących udział w programie w roku szkolnym 2015/2016. Uczniowie mogli zaprezentować wyniki swoich działań, w ramach których zapoznawali się z kulturą oraz historią społeczności żydowskiej w swoich miejscowościach, a następnie przywracali i utrwalali pamięć o niej poprzez realizację projektów lokalnych. W projekcie wzięło udział 2 tysięcy uczniów spośród których ok. 300 pojawiło się na Gali. Elementem Gali były przemówienia Dyrektora Muzeum POLIN - Dariusza Stoli, Przewodniczącego Zarządu SŻIH - Piotra Wiślickiego oraz Dyrektor Generalną FODŻ - Moniki Krawczyk. Piort Wiślicki podziękował młodzieży za jej zaangażowanie. Ten program pomoże poznać naszą wspólną historię, nasze wspólne życie - powiedział Przewodniczący Stowarzyszenia.

Galę zaszczycili obecnością m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Jarosław Sellin, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania Wojciech Kaczmarczyk, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, rabini Stas Wojciechowicz, Moshe Bloom i Shalom Ber Stambler, wiceprezydent Zamościa Andrzej Zastąpiło, oraz burmistrz Frampola Tadeusz Niedźwiedzki.

Przy okazji Gali, ambasada Izraeal w Polsce zorganizowała uroczyste przyznanie tytułów Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata małżenstwu Halinie i Jerzemu Wesołowskim oraz Sabinie Czerkies. To uznanie całkowitego dobra, które daje nam nadzieję na przyszłość całej ludzkości. W tych ciężkich i mrocznych czasach, kiedy Żydzi byli prześladowani i mordowani, ludzie którzy im pomagali wykazali się nie tylko wielką odwagą, lecz również wyjątkową szlachetnością i humanizmem - powiedziała podczas środowej uroczystości Ruth Cohen-Dar, wiceambasador Izraela w Polsce. Medale Sprawiedliwych w imieniu nagrodzonych odebrali Ireneusz Czerkies (wnuk Sabiny Czerkies) oraz Halina Nowina-Konopka i Mariusz Wesołowski (dzieci małżeństwa Wesołowskich).