Wybrano firmę która zaaranżuje wystawę stałą w Żydowskim Instytucie Historycznym

Zespół do spraw oceny wstępnych projektów aranżacji wystawy stałej opowiadającej o grupie „Oneg Szabat” twórcach Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego, po zapoznaniu się z siedmioma bardzo ciekawymi i długo dyskutowanymi koncepcjami, podjął decyzję o wyborze pracowni Fish ’n’ Sheep jako wykonawcy projektu aranżacji wystawy stałej.

Wystawa zostanie otwarta jesienią 2017 roku w siedemdziesiątą rocznicę powstania Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia Emanuela Ringelbluma. Realizacja wystawy jest współnym projektem SŻIH oraz Żydowskiego Intytytu Historycznego na który Stowarzyszenie pozyskuje fundusze.