Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince

Uprzejmie informujemy, iż z inicjatywy Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz zmarłego w tym roku Samuela Willenberga, utworzona została Fundacja Ochrony Pamięci obozu Zagłady w Treblince. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy o miejscu Zagłady i pamięci o około 900 tysiącach osób, które tam zginęły.

Głównym obszarem prac fundacji będą działania edukacyjne, mające uświadamiać znaczenie tego obozu śmierci dla historii Polski i historii Żydów. Podejmujemy także trud zapisania jak największej liczby imion i nazwisk osób, które zginęły w Treblince lub w drodze do obozu zagłady.

Więcej o celach działania Fundacji można znaleźć na stronie internetowej: www.pamiectreblinki.p,