Jan Jagielski laureatem Nagrody Specjalnej POLIN 2016

20 października, podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wręczono Nagrodę POLIN 2016. Laureatem 2. edycji konkursu został Jacek Koszczan, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla. Wyróżnienia otrzymali: Robert Augustyniak z Grodziska Mazowieckiego oraz Mirosław Skrzypczyk z Lelowa i Szczekocin.

Po raz pierwszy przyznano w tym roku także Nagrodę Specjalną. Za całokształt działalności uhonorowano Jana Jagielskiego: „Nagrodę POLIN przyznajemy osobom lub organizacjom zasłużonym dla ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Jan Jagielski nie jest taką osobą. Jest prawdziwa instytucją, której zasługi na tym polu trudno przecenić” – powiedział prof. Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Jan Jagielski od 1981 roku czynnie angażuje się w dzieło opieki nad miejscami i zabytkami związanymi z kulturą i historią Żydów polskich. Współtworzył Społeczny Komitet Opieki Nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej. Przewodniczył Fundacji Wiecznej Pamięci zajmującej się renowacją i upamiętnianiem cmentarzy, synagog i innych zabytków żydowskich, a także miejsc i wydarzeń związanych z historią Żydów w Polsce oraz działalnością kulturalną i oświatową dotyczącą stosunków polsko-żydowskich. Jest szeroko znany jako inicjator akcji restaurowania cmentarzy żydowskich w małych miastach, którą prowadzi wraz z grupami młodzieży z kraju i z Izraela. Od 1991 roku jest związany z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

 

Na gali wręczenia Nagrody POLIN 2016 byli obecni m.in.: prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów i minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Azari, Ambasador Izraela w Polsce, Hanna Lehtinen, Ambasador Finlandii w Polsce, Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce, Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Paul Wojciechowski, Ambasador Australii w Polsce, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Austrii, Izraela, Niemiec, Królestwa Norwegii, Finlandii oraz Stanów Zjednoczonych, Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki, Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m. st. Warszaw oraz Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Gala wręczenia nagrody rozpoczęła obchody „Made in POLIN” – trzydniowego festiwalu organizowanego co roku z okazji rocznicy otwarcia wystawy stałej Muzeum POLIN. Mecenasem festiwalu była Grupa Zwierciadło. Stowarzyszenie było organizatorem koncertu REICH//JIMEK//CYTATY oraz projektu Dźwięki przedwojennej ulicy Zamenhofa.

Nagroda POLIN jest przyznawana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Nagrody finansowe zostały ufundowane przez Tomka Ulatowskiego i Ygala Ozechova, Znamienitych Darczyńców Muzeum POLIN.

Gratulujemy Janowi Jagielskiemu oraz wszystkim nagrodzonym i nominowany.

 

fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN