Oświadczenie o współpracy

Poniżej zamieszczamy wspólne oświadczenie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dotyczące współpracy tych podmiotów. Liczymy, że podpisanie tego dokumentu zakończyło rozpowszechnianie informacji o trwającym konflikcie i braku współpracy tych podmiotów.

Pełna treść oświadczenia