Grant dla Stowarzyszenia z MKiDN na portal Delet

W ramach realizacji grantu otrzymanego z programu Kultura Cyfrowa 2016 Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w partnerstwie z Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma rozpoczęło prace nad portalem Delet (hebr. ‘drzwi’).

Zadaniem portalu Delet jest zaprezentowanie szerokiej publiczności zbiorów sztuki żydowskiej – unikatowego zbioru, zapoczątkowanego przez ojca koncepcji muzeum ŻIH Józefa Sandla. W ramach pierwszego etapu udostępnimy obiekty z wystawy „Historia sztuki w walce o pamięć”. Naszym celem jest nie tylko pokazanie cyfrowych kopii zbiorów, które będą dostępne dla wszystkich użytkowników portalu, lecz także zaproszenie odbiorców do bliższego poznania zgromadzonych na Tłomackie dzieł. Stanie się to znacznie łatwiejsze dzięki przygotowanym przez nas lekcjom muzealnym i oprowadzaniom kuratorskim.

W kolejnym etapie projektu — planowanym na lata 2017–2018 — umożliwimy tworzenie własnych kolekcji i lekcji muzealnych w oparciu o udostępnione zbiory. Na portalu znajdą się między innymi: jedna z najważniejszych i najbardziej wyjątkowych kolekcji sztuki nowoczesnej tworzonej przez polskich Żydów, zbiór rękopiśmiennych zwojów Estery oraz obiekty wchodzące w skład kolekcji dokumentującej życie w getcie warszawskim, wpisanej na listę Pamięć Świata UNESCO.

Portal Delet pozwoli również na pracę na udostępnionych zbiorach za pomocą interaktywnych narzędzi umożliwiających tworzenie atrakcyjnych wizualnie materiałów edukacyjnych – lekcji wirtualnych. Zadaniem lekcji wirtualnych będzie rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy o historii i kulturze żydowskiej w oparciu o materiały wizualne. Portal pozwoli między innymi na porównywanie skanów, zmianę parametrów obrazu, tworzenie własnych kolekcji i opatrzenie ich notatkami i opisem.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.