Jan Karski ponownie uhonorowany w USA

Andrzej Rojek, darczyńca Muzeum POLIN i SŻIH oraz Prezes Jan Karski Educational Foundation odebrał 30 stycznia w Nowym Jorku nagrodę 2017 FASPE Award for Ethical Leadership przyznaną pośmiertnie Janowi Karskiemu.

Organizacja FASPE (Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics) wyróżnia osoby kierujące się w swoich działaniach najwyższymi zasadami etycznymi. FASPE w uzasadnieniu przyznanej nagrody podkreśla heroiczną postawę i bohaterską działalność Polskiego Kuriera podczas II Wojny Światowej. Karski informował kraje zachodnie o dokonywanej przez Niemców zbrodni Holokaustu. Według twórcy FASPE, C. Davida Goldmana, Jan Karski powinien stanowić przykład dla współczesnych dyplomatów amerykańskich. Szczególnie teraz, Ameryka nie powinna rezygnować z roli lidera świata i nadal powinna być orędownikiem wartości etyczne które reprezentował nagrodzony.  

 - To bezsprzecznie wspaniała wiadomość, zwłaszcza, że FASPE stawia sobie za cel m.in. poszukiwanie przykładów wysoce etycznych zachowań wśród liderów dzisiejszego świata – zauważył Andrzej Rojek i dodał - Fakt, że dobrze znana w profesjonalnych i intelektualnych środowiskach USA organizacja, postanowiła uhonorować naszego patrona Jana Karskiego, przyczyni się do jeszcze lepszego zrozumienia przez Amerykanów Jego działań i zasług.

W wydarzeniu wzięli udział Ewa Junczyk-Ziomecka oraz przedstawiciele Rady i Zarządu Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego działającej w Warszawie.

Foto: Melanie Einzig