Chag Pesach Sameach!

 

Kraków, 1915. Austriaccy żołnierze żydowskiego pochodzenia zaproszeni przez Ozjasza Grossbarta do wspólnego świętowania Pesach. Żołnierze, ranni na froncie podczas trwającej wojny, przebywali wówczas w szpitalu prowadzonym przez zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w podkrakowskich Łagiewnikach. Kolację podano w altanie, ale zdjęcie zrobiono na zewnątrz, by skorzystać z dziennego światła.

Z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Dowiedz się więcej o zdjęciu (materiał anglojęzyczny): http://www.centropa.org/cs/node/89495