Przewodniczący Stowarzyszenia uhonorowany medalem "Powstanie w Getcie Warszawskim"

19 kwietnia w ramach obchodów 74. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej przyznało wybranym osobom medal honorowy "Powstanie w Getcie Warszawskim". Jednym z nagrodzonych był Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, Pan Piotr Wiślicki. W uzasadnieniu przyznania medalu podkreślano szerokie zaangażowanie Piotra Wiślickiego w licznych inicjatywach społecznych związanych z dziedzictwem żydowskim w Polsce oraz działalność na rzecz kultury polskiej.

Wśród nagrodzony była także dr Alina Cała, Członkini Zarządu SŻIH w latach 2011-2015.

Honorowe medale otrzymali tego dnia także pisarz i dziennikarz Remigiusz Grzela, teolog i historyk prof. Stanisław Obirek, teolog i duchowny prawosławny ks. dr Henryk Paprocki, kolekcjoner sztuki i darczyńca Muzeum POLIN Marek Roefler, psycholog i działaczka społeczna Paula Sawicka, dziennikarz i publicysta Jan Turnau, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Piotr Wiślicki, historyk literatury dr Tomasz Żukowski oraz Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku. 

 

Zdjęcie: Krzysztof Bielawski/ Wirtualny Sztetl/ Muzeum POLIN