Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ŻIH

 

Szanowni Państwo,       

Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zaprasza do udziału w sprawozdawczym  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia ŻIH, które odbędzie się w dniu 21 maja 2017 r. (niedziela) o godz. 10.00 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie.

W przypadku braku kworum drugi termin sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia ustala się na godz. 10.20 tego samego dnia.

Materiały, tj. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok będą do wglądu w biurze Stowarzyszenia w budynku przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie od dnia 8 maja 2017 roku po uprzednim umówieniu się (biuro@szih.org.pl, 797 701 907).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, wybór komisji skrutacyjnej, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie minionego roku – Przewodniczący Zarządu SŻIH, P. Wiślicki.
  3. Wystąpienia przedstawicieli Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma i Muzeum Historii Żydów Polskich.
  4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok – S. Różański i M. Wróbel.
  5. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – S. Różański.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok – Przewodniczący Komisji, M. Nowakowski.
  7. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok – uchwały Walnego Zgromadzenia.
  8. Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok – uchwała Walnego Zgromadzenia.
  9. Wolne wnioski.