Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ŻIH

Podobnie jak co roku, przedstawiliśmy przybyłym członkom Stowarzyszenia sprawozdanie merytoryczne  zawierające między innymi opis działalności fundraisingowej oraz działalności Komisji Grantowej.

W tej części oddaliśmy również głos przedstawicielom dwóch najważniejszych organizacji partnerskich SŻIH. Dyrektor Żydowskiego Instytut Historycznego, Paweł Śpiewak oraz Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Dariusz Stola opowiedzieli o współpracy z naszym Stowarzyszeniem oraz projektach, które współrealizujemy.

Następnie poinformowaliśmy o stanie naszych finansów prezentując sprawozdanie finansowe poddane audytowi niezależnego rewidenta.

Całość została podsumowana sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.

Po podjęciu uchwał przyjmujących sprawozdanie merytoryczne, finansowe oraz zatwierdzającej wybór audytora za rok 2017 rozwinęła się bardzo interesująca dyskusja dotycząca zarówno nowych pól działalności Stowarzyszenia jak i sposobów aktywizacji członków.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi na Walnym Zgromadzeniu sprawozdaniami, które dostępne są na naszej stronie internetowej tutaj.