Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Żydzi w Galicji"

 

Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz inne polskie i zagraniczne jednostki uniwersyteckie, zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Żydzi w Galicji”, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Konferencja ta ma służyć prezentacji aktualnych badań dotyczących Żydów na terenie Galicji i ich dziedzictwa. Zakresem rozważań zamierzamy objąć nie tylko Galicję w latach 1772-1918, ale także okres sprzed rozbioru Polski, jak również czasy II Rzeczypospolitej, II wojny światowej i okres powojenny – aż po współczesność. Mamy nadzieję, że taki zakres chronologiczny pozwoli na szersze ukazanie wielu kwestii.

Do pobrania: program konferencji.

 

Department of Jewish History and Culture of the Rzeszów University, Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University and other institutions from Poland and  abroad invite for the international conference „Jews in Galicia” which will be held in Rzeszów University on June 8-9.

History, culture and heritage of Galician Jewry is becoming a popular field of research lately. But many aspects still require a detailed research and study. The aim of this conference is to present the state of research on Jews in Galicia and their heritage. Chronologically the conference will focus on years  1772-1918, but also presentations will show Galician Jewry in a wider historical context.