Nowy statut Muzeum Historii Żydów Polskich nadany

 

1 czerwca 2017 roku zostało opublikowane zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Jest to efekt wielomiesięcznych rozmów i uzgodnień pomiędzy założycielami Muzeum tj. Ministerstwem Kultury, miastem stołecznym Warszawa i Stowarzyszeniem.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że utrzymana została znacząca rola Stowarzyszenia w zakresie nadzorowania działalności Muzeum oraz możliwości wpływu na kierunki jego działalności.