Zmiana składu Zarządu Stowarzyszenia ŻIH

W dniu 1 czerwca 2017 roku prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett złożyła rezygnację z funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Decyzja spowodowana jest zmianą trybu pracy w Polsce i planowanymi częstymi pobytami za granicą.

Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2017 roku Zarząd przyjął złożoną rezygnację, a następnie podjął decyzję o dokooptowaniu do Zarządu Joanny Fikus – wieloletniej członkini i współpracowniczki Stowarzyszenia. Jednocześnie uzgodniono, że Barbara Kirshenblatt-Gimblett pełnić będzie rolę Ambasadora Nadzwyczajnego Stowarzyszenia ŻIH i rozwijać relacje zagraniczne.

Bardzo dziękujemy Barbarze Kirshenblatt-Gimblett za ogromny wkład w działalność Stowarzyszenia i liczymy na wiele lat dalszej owocnej współpracy.

 

Joanna Fikus jest z wykształcenia antropologiem kultury (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, studia podyplomowe w Collegium Civitas: Dyplomacja Kulturalna). Od ponad 10 lat związana z projektem Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny. Była odpowiedzialna za koordynację pracy zespołu naukowców i projektantów pracujących nad tworzeniem wystawy stałej Muzeum. Obecnie kierowniczka Działu Wystaw Muzeum POLIN. Odpowiada za wystawę stałą i jej rozwój, a także za tworzenie i realizację programu wystaw czasowych.