Zapraszamy do udziału w festiwalalach wspartych przez Komisję Grantową!

 

 

Festiwal Stolica Języka Polskiego – Szczebrzeszyn, 6-12 sierpnia 2017

Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń zaprasza na trzecią edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego, której hasłem będzie „CAŁA NADZIEJA W LITERATURZE”, a patronami – WISŁAWA SZYMBORSKA i KORNEL FILIPOWICZ.  Wybór patronów jest zainspirowany ich wieloletnią, bogatą korespondencją wydaną w 2016 r. w książce pt. „Najlepiej w życiu ma Twój kot”. Jest ona przyczynkiem do stworzenia programu mówiącego o międzyludzkiej komunikacji i pochyleniem się nad jej obecną kondycją, kształtem oraz współczesnymi zmianami w sposobie i formach jej prowadzenia.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Festiwalu http://stolicajezykapolskiego.pl

Program Festiwalu Stolica Języka Polskiego

  

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym, 16-20 sierpnia 2017

Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza na cykl wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym: spacery tematyczne po kolekcji Muzeum Nadwiślańskiego, prezentacje multimedialne, warsztat wycinanki żydowskiej, koncerty, spacer śladami cmentarzy żydowskich w Kazimierzu Dolnym, pokazy filmowe. W programie także wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej, w którym zgromadzono cenne obiekty żydowskiej kultury materialnej. Piąta edycja festiwalu pomyślana jest jako podsumowanie i nawiązanie do wątków festiwalowych i wydarzeń z lat ubiegłych. Organizatorzy zapraszają na spotkania na skrzyżowaniu szlaków żydowskich, powracają do tematów romskich, ormiańskich i łemkowskich, które pojawiły się we wcześniejszych edycjach festiwalu.

Zachęcamy do śledzenia festiwalowego facebooka: https://www.facebook.com/PardesFestival/

Link do opisu wydarzeń muzycznych i programu Pardes Festival 2017: http://www.kazimierzdolny.pl/news/bogactwo-kultur-religii-i-tradycji-na-pardes-festival-program/42814.html

Program Pardes Festival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty wsparte przez Komisję Grantową Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce: http://szih.org.pl/pl/Granty-Wybrane-projekty.html