Oneg Szabat

W 2017 roku Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce inicjuje Program Oneg Szabat — wieloletni cykl działań przybliżających szerokiej publiczności historyczny skarb, jakim jest Archiwum Warszawskiego Getta.

Celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o działalności grupy Oneg Szabat, upamiętnienie jej członków i udostępnienie zbiorów Archiwum w Polsce i za granicą.

Elementami Programu są wystawa stała ŻIH „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”, wystawy podróżujące, wydanie kompletnej edycji 36 tomów dokumentów Archiwum, także w języku angielskim, digitalizacja całości archiwum i udostępnienie go w internecie, projekty edukacyjne i badawcze, międzynarodowe konferencje i seminaria. Częścią programu jest także rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Tłomackie 3/5, w którym spotykała się i pracowała grupa Oneg Szabat, a który obecnie jest siedzibą Żydowskiego Instytutu Historycznego i Stowarzyszenia ŻIH.

Więcej o projekcie można się dowiedzieć tutaj oraz facebook.com/OnegSzabat i twitter.com/OnegSzabat. 

Program wymaga środków - włącz się