Zmiana składu Zarządu Stowarzyszenia ŻIH

W dniu 8 stycznia 2018 roku Michał Majewski złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. 

Na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2018 roku Zarząd przyjął złożoną rezygnację. Do czasu uzupełnienia powstałego wakatu Zarząd Stowarzyszenia będzie pracował w 7 osobowym składzie.

Bardzo dziękujemy Michałowi Majewskiemu za ogromny wkład w działalność Stowarzyszenia i liczymy na wiele lat dalszej owocnej współpracy.