Marian Turski został honorowym obywatelem Warszawy

To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Radę Miasta, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia ŻIH otrzymał za zasługi na rzecz utrwalania historii stolicy i jej mieszkańców, Polaków i Żydów. Honorowe obywatelstwo otrzymały także Halina Birenbaum i Krystyna Budnicka. 

Rada Miasta doceniła zaangażowanie i wieloletnią pracę Mariana Turskiego na rzecz powstania Muzeum Historii Żydów Polskich, „niezwykłej instytucji kultury na mapie Warszawy, Polski i świata” - jak napisano w uzasadnieniu wyróżnienia. Znany historyk i publicysta, od 2009 r. przewodniczy Radzie Muzeum, a w październiku 2014 r. uroczyście otworzył wystawę stałą poświęconą tysiącletniej historii Żydów na ziemiach polskich.

Marian Turski to człowiek-instytucja. Urodził się w 1926 r. Druskiennikach jako Mosze Turbowicz. Miał 14 lat, kiedy trafił do łódzkiego getta. W 1944 r. jednym z ostatnich transportów został wywieziony do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie zamordowano mu rodziców i brata. W 1945 r. przeżył dwa marsze śmierci więźniów: w styczniu z Auschwitz do Buchenwaldu, a w kwietniu z Buchenwaldu do Theresienstadt, gdzie 9 maja doczekał wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Po II wojnie światowej zamieszkał w Warszawie, skończył historię i zajął się dziennikarstwem. W latach 50. kierował redakcją Sztandaru Młodych. W 1957 r. za odmowę publikacji artykułu wstępnego pochwalającego zamknięcie tygodnika Po prostu stracił to stanowisko. Rok później został kierownikiem działu historycznego tygodnika Polityka i jest nim do teraz, dostarczając czytelnikom publicystykę na najwyższym poziomie.

Panie Marianie, jesteśmy dumni i gratulujemy!