Edukacja dla różnorodności: działania dla uczniów i nauczycieli

 

 

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwem Edukacji Izraela oraz Miastem i Gminą Kosów Lacki od wrzesnia 2017 roku do marca 2018 roku będzie realizowało projekt „Edukacja dla różnorodności: działania dla uczniów i nauczycieli”.


Pierwsza część projektu to działania związane z upamiętnieniem osób zamordowanych w Obozie Zagłady Treblinka II i Obozie Pracy Treblinka I, które odbyły się 18 września 2018 roku. Wydarzenie rozpoczęło się rano od warsztatów integracyjnych, w których uczestniczyła młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Mazowsza i Podlasia (ok. 270 uczniów) oraz młodzież licealna z różnych miejscowości z Izraela (ok. 270 uczniów). Warsztaty w 20 grupach mieszanych prowadziło wspólnie ok. 25 nauczycieli z Polski i Izraela. Miejscem warsztatów był Zespół Szkół w Kosowie Lackim.

Po warsztatach, młodzież polska najpierw obejrzała a następnie dyskutowała nad filmem "I nie było żadnej nadziei", w nowatorski sposób opowiadającym o walce i tragedii getta warszawskiego. Młodzi Izraelczycy w tym czasie pojechali do Muzeum Obozu w Treblince, aby tam realizować swój szkolny program edukacji o Zagładzie.

Drugim elementem wydarzenia było spotkanie z delegacjami jednostek samorządu terytorialnego, reprezentującymi te polskie miejscowości, których żydowscy mieszkańcy zostali wywiezieni i wymordowani w Treblince. W tym roku na spotkanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim przybyło 50 samorządowców. Uczestniczyli w spotkaniu z rabinami: Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem oraz rabinem Krakowa  Eliezerem Gurary. Po wstępnych prezentacjach na temat  rozumienia roli rabina oraz ich wieloletniej pracy w Polsce, goście specjalni odpowiedzieli na wiele pytań zadanych przez samorządowców, dotyczących podstawowych zasad judaizmu, relacji polsko-żydowskich oraz kwestii dotyczących opieki nad materialnym dziedzictwem żydowskim.

Kulminacją dnia była popołudniowa ceremonia w Treblince, z udziałem uczniów polskich i izraelskich, członków delegacji samorządowych oraz przedstawicieli władz i korpusu dyplomatycznego. Delegacja polska i izraelska najpierw wspólnie udały się do obozu Treblinka I, aby tam złożyć hołd polskim i romskim ofiarom obozu pracy. Podczas głównej części uroczystości, przy pomniku ofiar obozu Treblinka II przemówienia wygłosili  m.in Wojciech Kolarski, Minister w Kancelarii Prezydenta RP;  Anna Azari, Ambasador Izraela w Polsce oraz Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki. Prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapalał jeden z zniczy pamięci. W uroczystość wplecione zostały okolicznościowe wiersze i pieśni, wykonywane przez młodzież z Polski i Izraela.

W ramach projektu „Edukacja dla różnorodności: działania dla uczniów i nauczycieli” w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin odbędą się dwa trzydniowe szkolenia dla nauczycieli. Będą one oparte na unikalnej metodzie pracy z wystawą stałą Muzeum POLIN, która łączy edukację historyczną z edukacją antydyskryminacyjną i edukacją o wielokulturowości.

 

 

Zdjęcia: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy