Marian Turski ponownie wybrany na Przewodniczącego Rady Muzeum POLIN

 

18 kwietnia 2018 roku obdyło się inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Podczas spotkania, wybierano min. nowego Przewodniczącego Rady na najbliższą kadencję (2018-2022). Kandydatura Mariana Turskiego, zaproponowana przez członka Rady i Znamienitego Darczyńcę Muzeum, Zygmunta Rolata, została jednogłośnie przyjęta przez wszystkich członków. Marian Turski był Przewodniczącym Rady również w poprzedniej kadencji, w latach 2013-2018. Rada wybrała także dwoje Wiceprzewodniczących - Panią Renatę Wiśniewską oraz Pana Artura Hofmana.