Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ŻIH

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce zaprasza do udziału w sprawozdawczym  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia ŻIH, które dbędzie się ono w dniu 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 17.30 w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie w sali Pomnikowej (na parterze, za Centrum Informacyjnym i sklepem).

W przypadku braku kworum drugi termin sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia ŻIH ustalił na godzinę 17.45 tego samego dnia.

Materiały, tj. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok będą do wglądu w biurze Stowarzyszenia w budynku przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie po uprzednim umówieniu się (biuro@szih.org.pl, 797 701 907).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, wybór komisji skrutacyjnej, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie minionego roku – Przewodniczący Zarządu SŻIH.
  3. Wystąpienia przedstawicieli Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma i Muzeum Historii Żydów Polskich.
  4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok
  5. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok – Przewodniczący Komisji.
  7. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2017 rok – uchwały Walnego Zgromadzenia.
  8. Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok – uchwała Walnego Zgromadzenia.
  9. Wolne wnioski.

 

Zaproszenie w wersji pdf: zaproszenie Walne 2018