Nagrody im. Ireny Sendlerowej przyznane

 

 

23 października br. w Muzeum Historii Żydów Polskich odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Ireny Sendlerowej przyznawanej przez Fundację Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej. Tegorocznymi laureatami zostali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nagroda im. Ireny Sendlerowej została ustanowiona przez Fundację Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej w 2008 roku w celu uczczenia pamięci zmarłej Ireny Sendlerowej, „Sprawiedliwej wśród Narodów Świata”, która uratowała setki dzieci żydowskich z warszawskiego getta podczas II wojny światowej. Nagroda jest przyznawana corocznie Polakom, którzy wnieśli wybitny wkład w ochronę dziedzictwa żydowskiego oraz we wspieranie odnowy kultury żydowskiej w Polsce. Tegoroczni laureaci zostali uhonorowani Nagrodą im. Ireny Sendlerowej za ich przywództwo w unikalnym partnerstwie publiczno-prywatnym, które zaowocowało powstaniem Muzeum Historii Żydów Polskich– wspólnej instytucji kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta stołecznego Warszawy oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Wierzymy, że Muzeum Historii Żydów Polskich jest pomostem, który pozwala łączyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wspólnej kultury i tradycji polsko- żydowskiej- powiedział podczas uroczystości Tad Taube, przewodniczący Fundacji Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej. Fundacja postanowiła uhonorować dwoje polityków, których przywództwo sprawiło, że tak istotne przedsięwzięcie, jakim była budowa Muzeum, zakończyło się sukcesem. Zrozumieliśmy w porę, że oto ostatni moment na odkurzenie pamięci obu Narodów, karmionych nie tylko „stuleci cierpieniem”, ale i wspólną radością, tradycją, językiem i tożsamością. Jestem dumny, że mój ministerialny czas przypada po części na ten jedyny w swoim rodzaju akt kreacji, jakim jest budowa swoistego Muzeum Pamięci- Muzeum Historii Żydów Polskich – podkreślał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Według niego Muzeum Historii Żydów Polskich jest przykładem sprawnie funkcjonującego partnerstwa publiczno-prywatnego. O tym muzeum mówiono bardzo długo, a realizuje się je niezwykle szybko, m.in. dzięki temu, że prywatni inwestorzy, fundatorzy i darczyńcy spotykają się z instytucją skarbu państwa, instytucją samorządową, aby zrealizować jedno z najważniejszych przedsięwzięć historycznych, muzealnych w Polsce. To symboliczne miejsce i oczywistym było dla mnie, że Warszawa musi zaangażować się w powstanie takiego muzeum właśnie na Muranowie. Cieszę się, że udało nam się stworzyć przestrzeń, która przyciąga i łączy ludzi już na tym wczesnym etapie funkcjonowania, powiedziała Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz odbierając nagrodę. Swoje wystąpienia podczas gali mieli również Piotr Wiślicki oraz Marian Turski którzy dziękowali tegorocznym laureatom oraz Fundacji Tada Taube za wsparcie Stowarzyszenia w realizacji Wystawy Głównej Muzeum.