Lista projektów dofinansowanych przez komisję grantową SŻIH

Informujemy, że Komisja Grantowa Stowarzyszenia ŻIH przyznała następujące dofinansowania: - grant w wysokości 4500 zł na wniosek A. Mroczkowskiej pod tytułem „Porządkowanie cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie” -grant w wysokości 10 000 zł, na wniosek Andrzeja Sapiji o dofinansowanie filmu o Edwardzie Kossoy - grant w wysokości 5 000 zł na wniosek Magdaleny Bendowskiej o dofinansowanie tłumaczenia pracy doktorskiej „Rozwój drukarstwa hebrajskiego w Amsterdamie w XVII w. wobec upadku oficyn żydowskich w Rzeczypospolitej – wzajemne powiązania”, - grant w wysokości 5 000 zł na wniosek Agnieszki Piśkiewicz na dofinansowanie Szczekocińskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej – grant w wysokości 7 000 zł na wniosek Muzeum Regionalnego w Opocznie o dofinansowanie publikacji „Opoczyńska księga pamięci” – grant w wysokości 9 000 zł na wniosek Teresy Sońty-Jaroszewicz o dofinansowanie wystawy „Casimiro Eiger – polski Żyd, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej” – grant w wysokości 7 000 zł na wniosek Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego o dofinansowanie popularyzacji historii kibucu „Grochów” - grant w wysokości 10 000zł na wniosek Fundację Zapomniane na projekt pt. „Żydowskie groby wojenne. Dokumentacja” - grant w wysokości 8 000zł na wniosek Fundacji Pamięć, która trwa, na dofinansowanie projektu „Pamięć o grobach”