Realizacja projektu „Spacerem po żydowskiej Warszawie

Projekt „Spacerem po żydowskiej Warszawie” realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu przez Urząd m. st. Warszawy. W ostatnim czasie powstały nowe scenariusze spacerów (szlak książki „Zdążyć przed Panem Bogiem” oraz dwa spacery poświęcone Julianowi Tuwimowi). Ponad to przeprowadziliśmy szkolenia dla przewodników, opracowaliśmy karty pracy dla nauczycieli, trwa fotodokumentacja wydarzeń spacerowych. 26 września br. zorganizowaliśmy spacer pokazowy szlakiem Juliana Tuwima po Warszawie dla nauczycieli i zainteresowanych dziennikarzy. W trwającym semestrze (rok szkolny 2013/2014, semestr zimowy) przeprowadzimy jeszcze 40 spacerów dla warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 8 października br. serdecznie zapraszamy na spacer pokazowy, który poprowadzimy śladami bohaterów książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.