Oferta edukacyjna MHŻP dla szkół

Nowa oferta zajęć dla szkół Oddajemy w Państwa ręce ofertę edukacyjną Muzeum Historii Żydów Polskich na rok szkolny 2013/14. Mamy nadzieję, że okaże się na tyle ciekawa, innowacyjna i kształcąca, że zechcecie przyjechać do nas ze swoimi uczniami. Oferta podzielona została na poziomy nauczania, tak, aby w prosty sposób odnaleźć zajęcia dedykowane poszczególnym grupom: program dla szkół podstawowych program dla gimnazjów program dla szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkie zajęcia lekcyjne z oferty muzeum realizują podstawę programową kształcenia ogólnego obowiązującą w polskich szkołach, mają charakter warsztatów angażujących uczniów, wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne i aktywne metody pracy. Wszystkie zajęcia i spacery z niniejszej oferty są bezpłatne. Warsztaty odbywają się w Centrum Edukacyjnym Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, ul. Anielewicza 6, trwają 90 minut i są przeznaczone dla grup do 30 osób. Dodatkowo prezentujemy ofertę spacerów edukacyjnych po żydowskiej Warszawie skierowaną do grup szkolnych z Warszawy i całej Polski. Spacery trwają 180 minut (mogą zostać skrócone w zależności od potrzeb i możliwości grupy) i są przeznaczone dla grup do 30 osób. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem: +48 22 47 10 301 lub wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@jewishmuseum.org.pl. Rezerwacji należy dokonywać co najmniej dwa tygodnie przed planowaną wizytą w muzeum. Muzeum Historii Żydów Polskich jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do muzeum! Zespół Centrum Edukacyjnego