Uroczysty obiad w Izraelu w ramach wsparcia Muzeum Historii Żydów Polskich i wystawy głównej

 
       

UROCZYSTY OBIAD W IZRAELU W RAMACH WSPARCIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH I WYSTAWY GŁÓWNEJ 22 maja odbyło się wyjątkowe spotkanie z rezydencji Ambasadora RP w Izraelu promujące projekt Muzeum Historii Żydów Polskich i wystawę główną Muzeum. Organizatorem wydarzenia był Europejski Komitet Wspierania Muzeum. W uroczystym obiedzie wzięło udział około 40 gości Ambasady i Komitetu. Po oficjalnym przywitaniu gości przez gospodarza uroczystości, Pana Ambasadora Jacka Chodorowicza, głos zajęła Pani Corinne Evens, Przewodnicząca Europejskiego Komitetu Wspierania Muzeum. Pani Evens podkreśliła wyjątkowość i ważną misję Muzeum oraz silne powiązania Polski i Izraela. Po przemówieniach goście obejrzeli krótki film o Muzeum po którym swoją prezentację miał Dyrektor Dariusz Stola który przyleciał do Izraela specjalnie na tą okazję. Po zakończeniu części oficjalnej, gości mogli cieszyć się doskonałą kuchnią i wymienić poglądami na temat Muzeum i partnerstwa polsko – izraelskiego. Wydarzenie to jest doskonały przykładem udanej współpracy pomiędzy polskimi instytucjami rządowymi, Muzeum i partnerami prywatnymi.