Relacja z kolejnej edycji programu Polish-Intercultural Youth Encounters

 

s

W dniach 19. sierpnia – 3. września  odbyła się kolejna edycja programu Polish-Intercultural Youth Encounters (PIYE). Pierwszy etap programu polegał na dwutygodniowym stażuMuzeum Historii Żydów Polskich. 14 uczestników zostało przydzielonych do różnychdziałów Muzeum – Działu Edukacji, Promocji, oraz Działu Zbiorów Niematerialnych. Przezdwa tygodnie uczestnicy zapoznawali sięfunkcjonowaniem Muzeum realizując małeprojektywykonując zadania. W ramach stażu powstały scenariusze warsztatówedukacyjnych, Gra Miejska, odbył się wyjazd studyjny do Kielcspacery po Muzeumprowadzone przez uczestników oraz spotkanie ze Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata.

Ten wyjazd stanowił grunt pod drugi etap, który rozpocznie się 3. października i będziepolegał na trzymiesięcznym stypendium polskich uczestników na Uniwersytecie w Tel Avivie.  

Dotychczas przeprowadzone działania pozwoliły osiągnąć główny cel programu, którym było pokazanie młodym ludziom, jak bogate jest  dziedzictwo kulturowe społeczności żydowskiej w Polsce i jak fascynująca jest historia stosunków polsko-żydowskich. PIYE pomaga uczestnikom zrozumieć te relacje i kontynuować je w duchu szacunku dla swoich różnychperspektyw.

Anna Majewska