Stan prac nad wystawą stałą - maj 2013

Tworzenie Wystawy Głównej jest dla nas codziennie niezywkłą, wzbogacającą podróżą. Nietylko dlatego, że mowa tuekspozycji obejmującej swoim zakresem 1000 lat historii naponad 4 000 metrów kwadratowych. Ale przede wszystkim dlatego, że znajdzie się ona naskrawku ziemi gdzie ta historia miała się zakończyć… Największą więc dla nas motywacjąjest współtworzenie tejże historii, która zaczyna odradzać się na nowo. Chcąc przybliżyćPaństwu proces powstawania tej niezwykłej ekspozycji prezentujemy okresowy raport zestanu prac.

Alicja Knast - Dyrektor Generalny Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich

Stan prac nad wystawą główną maj 2013 – w formacie PDF