Seminarium naukowe dla dziennikarzy 'Ukazanie problemów ochrony i interpretacji międzykulturowego dziedzictwa w środkach masowego przekazu'

Stowarzyszenie Żydowski Instytut HistorycznyPolsce

Białoruskie ochotnicze towarzystwo ochrony pomników historiikultury

Przy pomocy ogólnobiałoruskiego programu „Bądźmy Białorusinami”

 

Seminarium naukowe dla dziennikarzy

 

„Ukazanie problemów ochronyinterpretacji międzykulturowego dziedzictwaśrodkach masowego przekazu”

 

13-14 września 2012 r.

 

Zapraszamy do udziału pracowników medialnychniezależnych dziennikarzy.

 

Problemykierunki seminarium:

 

1.     Problem popularyzacji historyczno-kulturalnego dziedzictwaośrodkach multikulturalnych.

2.     Krajowemiędzynarodowe przepisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowegohistorycznego.

3.     Metodyka pracy przy identyfikacji, naprawie pomnikówpropozycje rozwinięcia po nadaniu materialnym obiektom statusu cenności historyczno-kulturalnej.

4.     Publiczno-państwowe partnerstwasferze ochrony dziedzictwa historyczno-kulturalnego.

5.     Ochronapopularyzacja dziedzictwa historyczno-kulturalnego, jako środka międzykulturalnego dialogu.

 

Zajęcia będą prowadzone przez specjalistówdziedzinie dziennikarstwadziedzictwa historyczno-kulturalnegoPolskiBiałorusi.

 

Zgłoszenia prosimy wysłać na adres antonastapovicz@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce pracy, kontakt (telefon, e-mail)

 

Więcej informacji pod telefonem +375 29 111 73 32 

 

Projekt współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanegoramach programu polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

logo