Publikacja 'Śladami Żydów. Lubelszczyzna'

W oparciuopracowania dr Marty Kubiszyn, które znajdują się na portalu Wirtualny Sztetl, powstał przewodnik „Śladami Żydów. Lubelszczyzna”. Publikacja została wydanaramach projektu społeczno – edukacyjnego „Śladami Żydów na Lubelszczyźnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Panorama Kultur we współpracyOśrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”, Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Zakładem KulturyHistorii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Publikacja „Śladami Żydów. Lubelszczyzna” ma na celu przybliżenie w syntetyczny sposób bogatej historii i dziedzictwa kulturowego Żydówwojewództwie lubelskim.

Nadano jej formę przewodnika turystycznego, który pozwala na autorskie podejście do prezentowanego materiału. Do podążania ścieżkami wytyczonymiprzewodniku niezbędna jest wyobraźnia, bo prowadzi on głównie przez nieistniejący już świat sztetli. Zabierze Państwapodróż do miastmiasteczek zamieszkałych niegdyś przez sławnych rabinów, myślicielidziałaczy społecznych, z ulicznym gwarem brzmiącymjęzyku jidysz.

Publikacja zawiera informacje o 100 miejscowościachwojewództwa lubelskiegojego współczesnych granicach. to głównie miejscowości, w których znajdują się cmentarze żydowskie oraz te, w których według spisu powszechnego z 1921 roku mieszkało co najmniej 180 osób wyznania mojżeszowego.

Teksty przewodnika powstały na podstawie artykułów poświęconych poszczególnym miejscowościom Lubelszczyzny, które przygotowane zostałylatach 2008-2010 przez różnych autorów na potrzeby portalu Muzeum Historii Żydów Polskich – Wirtualny Sztetl. Teksty zostały zweryfikowaneuzupełnione przez liczną grupę historykówregionalistów.

Więcej informacji Czytelnik znajdzie na portalu Wirtualny Sztetl – www.sztetl.org.pl Gorąco zachęcamy do lektury, mamy nadzieję, że dzięki wsparciu użytkowników uda nam się wydać więcej takich publikacji.