Spotkanie Komitetu Wspierania z twórcami Galerii Po wojnie

Na zaproszenie Marcina Święcickiego, przewodniczącego Polskiego Komitetu Wspierania Budowy Muzeum, jego członkowie spotkali siętwórcami jednejgalerii Wystawy Głównej Muzeum – galerii Po wojnie.

Na spotkaniu obecni byli: pani Izabela Cywińska, prof. Turski, prof. Rotfeld oraz prof. Hartman.

Podczas spotkania twórcy wystawy (Franciszek ZakrzewskiArtur Tanikowski), po wprowadzeniu prof. Barbary Kirshenblatt-Gimblett (dyrektor programowej wystawy), przedstawili projektjuż powstałe wizualizacje ekspozycji.

Konsultanci naukowi tej galerii – prof. Stanisław Krajewski oraz dr Helena Datner – przybliżyli gościom założenia, jakie przyświecały podczas tworzenia scenariuszadoboru materiałów.

Po prezentacji rozpoczęła się trwająca ponadgodziny dyskusja.

Uczestnicy spotkania mieli też okazję poznać nową dyrekcję Muzeum – pełniącego odsierpnia obowiązki dyrektora Andrzeja Cudaka oraz jego zastępcę, Zbigniewa Stępińskiego. Poza nimidyskusji udział wzięła zastępca dyrektora, Dorota Keller-Zalewska, oraz kierownicy przygotowań programu Muzeumjego działań bieżących – Łucja Koch i Albert Stankowski.