Ogłoszenie o zmianie w regulaminie KONKURSU ARTYSTYCZNEGO Dzieci Cieszyna

Ogłoszenie o zmianie w regulaminie KONKURSU ARTYSTYCZNEGO Dzieci Cieszyna DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W związku z dużym zainteresowaniem Konkursem artystycznym Dzieci Cieszyna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Organizatorzy zdecydowali o przedłużeniu terminu nadsyłania prac konkursowych do 15 września 2014 r. Zmianie ulega również termin ogłoszenia wyników Konkursu oraz uroczystego wręczenia nagród. Data ogłoszenia: 29.05.2014 Zmiany w regulaminie dotyczą punktu IX. (podpunkty 2 i 3) oraz punktu X. (podpunkty 2 i 3) Było: „IX. Harmonogram. […] 2. Termin składania prac: 8 czerwca 2014 roku. 3. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród: czerwiec 2014 roku. Dokładny termin zostanie ogłoszony w terminie późniejszym na stronie internetowej www.szih.org.ploraz www.mhzp.pl. X. Nadsyłanie prac: […] 2. O zachowaniu terminu nadsyłania prac konkursowych decyduje data stempla pocztowego (do 8 czerwca 2014 roku włącznie). 3. Prace konkursowe można także dostarczać osobiście w terminie do dnia 8 czerwca 2014 roku do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”, 43-400 Cieszyn, Rynek 12 (w godzinach pracy Ośrodka).” Jest: „IX. Harmonogram. […] 2. Termin składania prac: 15 września 2014 roku. 3. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród: październik 2014 roku. Dokładny termin zostanie ogłoszony w terminie późniejszym na stronie internetowej www.szih.org.ploraz www.mhzp.pl. X. Nadsyłanie prac: […] 2. O zachowaniu terminu nadsyłania prac konkursowych decyduje data stempla pocztowego (do 15 września 2014 roku włącznie). 3. Prace konkursowe można także dostarczać osobiście w terminie do dnia 15 września 2014 roku do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”, 43-400 Cieszyn, Rynek 12 (w godzinach pracy Ośrodka).” Regulamin po zmianie PL Regulamin po zmianie CZ