Wirtualny Sztetl propaguje na Białorusi nowe technologie internetowe

20 maja 2012 r. w Mińsku na Białorusi odbyło się szkolenie prowadzone przezprzedstawicieli portalu Wirtualny Sztetl: Krzysztofa BielawskiegoMarcina Dziurdzika. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 przedstawicieli gminorganizacji żydowskich,edukatorównauczycieli zajmujących się dziedzictwem żydowskim. Specjaliścizaprezentowali przykłady portali internetowych oraz metodologię digitalizacjimaterialnej spuścizny Żydów, podkreślając rolęudostępnianiu wiedzy historycznej, a takżepromocji, komunikacjiintegracji różnorodnych środowisk.

Szkolenie było odpowiedzią na pilną potrzebę promocji narzędzi internetowych na Białorusi,przede wszystkim jako sposobu informowanialokalnych działaniach. Ograniczony dostępdo Internetu na Białorusi przekłada się na niski potencjał tego medium oraz brakzainteresowaniainwestowanie w ten środek przekazu.  

Warsztaty wpisują siędługofalową strategię Stowarzyszenia Żydowski Instytut HistorycznyPolsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich na rzecz wsparciawspółpracy polsko-białoruskiejtworzeniu interaktywnych kanałów informacjidziedzictwie żydowskim, którazaowocowała uruchomieniem białoruskiej wersji portalu „Wirtualny Sztetl”.

Prezentacje odbyły sięramach dwudniowej konferencji poświęconej kulturzehistoriiŻydów Białorusi, zorganizowanej wspólnie przez Stowarzyszenie Żydowski InstytutHistoryczny, Fundację „Holokaust”Mińska oraz Muzeum HistoriiKultury Żydów Białorusi.

Szkolenie było częścią projektu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny  „New tools In education for Jewish communities in Belarus”, finansowanego ze środków Dutch Jewish Humanitarian Fund, którego celem jest zwiększenie dostępności nowoczesnych narzędzikomunikacji na rzecz rozwoju społeczności żydowskich Białorusi.

20 maja 2012 r. w Mińsku na Białorusi odbyło się szkolenie prowadzone przezprzedstawicieli portalu Wirtualny Sztetl: Krzysztofa BielawskiegoMarcina Dziurdzika. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 przedstawicieli gminorganizacji żydowskich,edukatorównauczycieli zajmujących się dziedzictwem żydowskim. Specjaliścizaprezentowali przykłady portali internetowych oraz metodologię digitalizacjimaterialnej spuścizny Żydów, podkreślając rolęudostępnianiu wiedzy historycznej, a takżepromocji, komunikacjiintegracji różnorodnych środowisk.

Szkolenie było odpowiedzią na pilną potrzebę promocji narzędzi internetowych na Białorusi,przede wszystkim jako sposobu informowanialokalnych działaniach. Ograniczony dostępdo Internetu na Białorusi przekłada się na niski potencjał tego medium oraz brakzainteresowaniainwestowanie w ten środek przekazu.  

Warsztaty wpisują siędługofalową strategię Stowarzyszenia Żydowski Instytut HistorycznyPolsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich na rzecz wsparciawspółpracy polsko-białoruskiejtworzeniu interaktywnych kanałów informacjidziedzictwie żydowskim, którazaowocowała uruchomieniem białoruskiej wersji portalu „Wirtualny Sztetl”.

Prezentacje odbyły sięramach dwudniowej konferencji poświęconej kulturzehistoriiŻydów Białorusi, zorganizowanej wspólnie przez Stowarzyszenie Żydowski InstytutHistoryczny, Fundację „Holokaust”Mińska oraz Muzeum HistoriiKultury Żydów Białorusi.

Szkolenie było częścią projektu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny  „New tools In education for Jewish communities in Belarus”, finansowanego ze środków Dutch Jewish Humanitarian Fund, którego celem jest zwiększenie dostępności nowoczesnych narzędzikomunikacji na rzecz rozwoju społeczności żydowskich Białorusi.