Uwaga! Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut HistorycznyPolsceuwagi na trwającedn. 27maja 2012 r. święto Szawuot, zmienia termin Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCzłonków Stowarzyszenia ŻIH na dzień 17 czerwca 2012 r. (niedziela) o godz. 10.00 wcelu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznegofinansowego Stowarzyszenia za 2011 rok.

Walne Zgromadzenie odbędzie sięsali konferencyjnejBłękitnym Wieżowcu – wejście odul. Tłomackie (naprzeciw wejścia do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Tłomackie 3/5). W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na godz. 10:15tego samego dnia. Materiały: sprawozdaniedziałalności Stowarzyszenia za 2011 roktymrealizacji projektu Wystawy Głównej, sprawozdanie finansowe za 2011 wraz z opisem kosztów poniesionych na tworzenie Wystawy, są do wglądu w biurze Stowarzyszenia przy ul.Tłomackie 3/5 w Warszawie.

Porządek obrad i uchwał zostanie Państwu przesłany pocztą w najbliższym terminie. Przepraszam za zaistniałą zmianę.