Profesor Zbigniew Brzeziński odwiedził Muzeum

 

17 maja 2012 na budowie Muzeum Historii Żydów Polskich gościł prof. Zbigniew Brzeziński, wybitny politolog, Kawaler Orderu Orła Białego, doradca prezydenta USA,Jimmy’ego Cartera.

Profesor zwiedził budynek, oprowadzany przez Waldemara Dąbrowskiego, pełnomocnikaMinistra KulturyDziedzictwa Narodowego ds. Muzeum Historii Żydów Polskich orazprzedstawicieli władz Muzeum, Stowarzyszenia ŻIH oraz SZRM. Zbigniew Brzeziński zwiedziłm.in. sale przyszłej wystawy głównej, wielofunkcyjną salę widowiskowo-konferencyjnąpomieszczenia, w których prowadzone będą zajęcia edukacyjne. Po wizycie na budowieuczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji dotyczącej koncepcji wystawy głównej Muzeum,którą przedstawiła prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, dyrektor programowa wystawygłównej. Prof. Brzeziński był żywo zainteresowany zarówno architekturą Muzeum, jakjegowystawą, jej przesłaniemszczegółowymi wątkami, które zostałyniej podjęte. Spotkanie z twórcami Muzeum i wizyta w budynku wywarły na nim ogromne wrażenie.

Zbigniew Brzeziński przebywał w Polsce na zaproszenie Jerzego Koźmińskiego, prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który towarzyszył mu podczas wizyty w budynku Muzeum.