Oświadczenie SŻIH dotyczące rezygnacji Agnieszki Rudzińskiej.

W kwietniu 2011 r. pani Agnieszce Rudzińskiej powierzono pełnienie obowiązków dyrektoraMHŻP do czasu powołania nowego szefa tej instytucji. Po roku oczekiwania na wyłonieniedyrektora, Agnieszka Rudzińska zrezygnowałafunkcji, uznając, że w roli p.o. nie będziestanie doprowadzić do otwarcia Muzeum. Współzałożyciele MHŻP poszukują kandydata doobjęcia stanowiska dyrektora. Powołanie nowego dyrektora powinno nastąpićprzeciągunajbliższych tygodni.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny zapewnia, że współpracapartneramipublicznymi przebiegałaprzebiega bez zakłóceń. „Mamy pełne wsparcie władz – podkreślaPrezes Stowarzyszenia ŻIH Piotr Wiślicki – dla których Muzeum Historii Żydów Polskich jestpriorytetowym projektemsektorze kultury. Na poziomie operacyjnym współpracaAgnieszką Rudzińską przebiegała sprawnie, z obydwu stron była otwartość, by wspólnierozwiązywać wyzwania, które niesiesobą tak wymagający projekt jakim jest  Muzeum. Niebyło konfliktów na linii zespół Wystawy Głównej – zespół MHŻP. Obydwa zespoływspółpracowałysobą na bieżąco”.

Co do trybu powołania nowego dyrektora placówki – Stowarzyszenie ŻIH uczestniczykonsultacjach, ale ostateczne decyzje zostaną ogłoszone przez władze Miasta st.Warszawy oraz MKiDN. Decyzja Agnieszki Rudzińskiej nie ma wpływu na przebieg prac nadWystawą Główną, w tym na termin ich ukończenia. Projektowanie oraz produkcja WystawyGłównej wyłączną odpowiedzialnością Stowarzyszenia ŻIH, które na ten cel przeznaczyłojuż ponad 80 mln PLN, i prowadzone niezależnie od MHŻP. Natomiast zadaniem zespołuMHŻP jest organizacja instytucji kultury – zaplanowanie oraz wdrożenie działalnościprogramowejoperacyjnej tak, by w 2013 roku Muzeum było gotowe na przejęcie WystawyGłównejotwarcie dla zwiedzających.

Zgodnieoświadczeniem prasowymdn. 02.04.2012 Ministra KulturyDziedzictwaNarodowego, pana Bogdana Zdrojewskiego, Waldemar Dąbrowski będzie powołany nafunkcję Pełnomocnika Ministra ds. otwarcia MHŻP. Dyrektor TW-ON podobną funkcjęsukcesem pełniłprojekcie Roku Chopinowskiego. Otwarcie Muzeum planowane jest w drugiej połowie 2013 roku. Przesunięcie terminu otwarcia nie jest wynikiem opóźnieńpracach nad Wystawą.