Rusza litewski Wirtualny Sztetl

Już niebawem na litewskiej wersji portalu Wirtualny Sztetl (www.shtetl.lt) pojawią sięnowe materiały – zdjęcia, teksty, aktualności – związanehistorią społecznościżydowskiej oraz upowszechnianiem wiedzyzabytkach kultury żydowskiej na Litwie. To efekt współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem ŻIH, Muzeum Historii Żydów Polskichi Centrum Kultury ŻydowskiejInformacjiWilnie.

19 marca 2012 r. w Wilnie odbyło się szkolenie pracowników Centrum Kultury Żydowskiejpoświęcone obsłudze administracyjnej portalu, którego interfejs został jużcałościprzetłumaczony na język litewski. Teksty poświęcone blisko 70 litewskim sztetlom będąpowstawałyjęzyku litewskimangielskim. Litewski Wirtualny Sztetl będzie pierwszym, takpełnym wirtualnym źródłem wiedzyhistorii litwaków (lit. litvakai), którzy do wybuchu II wojny światowej zamieszkiwali region ciągnący się na południu od miasta Pińsk na dzisiejszej Białorusi, a na północy obejmujący tereny obecnej Litwy.

W latach międzywojennych na Litwie (wyłączając Wilno) żyło ponad 154 tys. Żydów. Ponad połowa z nich zamieszkiwała największe miasta: Kowno, Poniewież, Wiłkomierz i Szawle. Przed 1939 r. z kraju wyemigrowało ok. 25 tys. Żydów – głównie do Stanów Zjednoczonych, Palestyny i Afryki Południowej. W czasie II wojny światowej zginęło ponad 90% litewskich Żydów.

W latach 80. na Litwie pojawili się imigranci żydowscy z Rosji. Obecnie mieszka tu ok. 4 tys. Żydów. Najliczniejsze społeczności koncentrują się w największych miastach: w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie. Litewski portal Wirtualny Sztetl – podobnie jak polski – będzie dokumentował aktualne wydarzenia związane ze społecznością żydowską na Litwie.