Raport kwartalny - Marzec 2012

Chcielibyśmy zachęcić wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszymraportem kwartalnym prezentuje co wydarzyło sięprojekcie Wystawy Głównej MuzeumHistorii Żydów Polskich w pierwszym kwartale 2012 roku oraz plany na kolejne miesiące.Materiał jest dostępny do pobrabia zarównowersji polskojęzycznej jakanglojęzycznej.

Wersja polskojęzyczna

Wersja anglojęzyczna